Ansatte

Hakkespetten

Liv- Berit Sjødahl

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Jobbet i Nygårdshaugen barnehage siden starten høsten 1990. Liv-Berit er utdannet barne- og ungdomsarbeider med spesialpedagogisk kompetanse.

Camilla Hoel

Stilling: Barnehagelærer

Kjøkkengruppa feb 2021

Marihøna

Tone Syversen

Stilling: Assistent

Nadzieja / Nadia Matuszczak

Stilling: Assistent

Oda Emile Skaug Karlsen

Stilling: Assistent

Linda Christin Aldàr

Stilling: Pedagogisk leder

Utdannet førskolelærer med årsenhet i Musikk i 1991. Har jobbet i Nygårdshaugen siden høsten 1991.

Marihøna 2

Tone Syversen

Stilling: Assistent

Nadzieja / Nadia Matuszczak

Stilling: Assistent

Oda Emile Skaug Karlsen

Stilling: Assistent

Linda Christin Aldàr

Stilling: Pedagogisk leder

Utdannet førskolelærer med årsenhet i Musikk i 1991. Har jobbet i Nygårdshaugen siden høsten 1991.

Påfugl`n

Randi Gjestvang

Stilling: Assistent

Jon Harald Førrisdal

Stilling: Assistent

Er fast på Tiur`n mandag, onsdag og annenhver fredag.

Anne Nygård

Stilling: Pedagogisk leder
991 09 101
anne@nygardshaugen.no

Utdannet førskolelærer med fordypning i forming i 1990. Har jobbet i Nygårdshaugen barnehage siden starten, høsten 1990

Kristiane Mauritzen Olsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Tiur`n

Mads Amundsen

Stilling: Pedagogisk leder
414 09 062
mads@nygardshaugen.no

Jørgen Johansen

Stilling: Barnehagelærer

Utdannet barnehagelærer med fordypning i småbarnspedagogikk.

Andre ansatte

Webansvarlig Nygårdshaugen barnehage

Stilling: Annet

Ingrid Sørbrøden Talberg

Stilling: Daglig leder
91635577
post@nygardshaugen.no

Utdannet førskolelærer 1986. Lederutdanning for styrere i barnehage, BI, høsten 2017 Videreutdanning i pedagogisk arbeid på småskoletrinnet og pedagogisk veiledning. Startet som styrer / daglig leder i Nygårdshaugen høsten 2015.