Dugnadsplikt

Alle foreldre må stille på dugnad tre timer to ganger i året. Dersom man ikke deltar på dugnaden vil det bli krevd kr 1000,- betalt til barnehagen pr. gang.