Samarbeidsutvalget SU

Samarbeidsutvalget består av representanter for foreldre og ansatte og skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. De viktigste oppgaven for SU er: - Uttale seg i saker som er viktige for barnehagens innhold og forhold til foreldrene. - Godkjenne årsplan - Bidra til å gjennomføre dugnadene i barnehagen.

Foreldrerepresentanter: Veronica Sigvartsen    tlf 41438916

vara: Heine Gloslie tlf 91587749

Eierstyrets representant: Henriette Johansen

Ansattes representant: Camilla Hauer Hoel og Jørgen Johansen

Vara for ansatte : Linda Chr. Aldàr og Mads Amundsen