Samarbeidsutvalget SU

Samarbeidsutvalget består av representanter for foreldre og ansatte og skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. De viktigste oppgaven for SU er: - Uttale seg i saker som er viktige for barnehagens innhold og forhold til foreldrene. - Godkjenne årsplan - Bidra til å gjennomføre dugnadene i barnehagen.

Foreldrerepresentanter: Rita Barbosa Lunner 

og Stian Aasberg Johansen 

Eierstyrets representant: Line-Merethe Ølmhein Aaserud

Ansattes representant: Nadia Matuszczak og Jørgen Johansen

Vara for ansatte : Linda Chr. Aldàr og Mads Amundsen