Ferie

Alle barna skal, i følge vedtektene, ha minst 4 uker ferie i løpet av barnehageåret hvorav minst 3 skal være i tidsrommet 15.juni til 15.august.

Barnehagen er stengt i uke 29 og 30. Personalet avvikler sin ferie fordelt på sommeren, og det vil derfor være noe redusert bemanning.

Vi setter opp liste, og foreldrene skal gi beskjed innen 1. mai om når deres barn skal ha sommerferie.

Barnehageåret er fra 1.august til 31.juli, og for de barna som skal begynne på skolen opphører plassen automatisk 31.juli. 3 uker ferie må være avviklet innen 31.7 for disse barna.