Hakkespetten

På Hakkespetten finner vi 4-åringene i barnehagen. Denne gruppa kommer til å være litt mer ute på tur i skogen eller nærmiljøet. Vi legger mye vekt på språkutvikling og det å komme inn i lek, inkludere andre og forstå samspillet i leken.