Barnehagens styre

Styret i barnehagen består av foreldrerepresentanter som velges på årsmøtet i mars. Eierstyret behandler saker som omhandler økonomi, bemanning, ansettelse av daglig leder og kontroll av at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, regler og forskrifter.

Leder:                  Kjetil Andrè Frøne                     tlf.45834763

Sekretær:             Tonje Tangnæs                         tlf. 46612728

Styremedlemmer: Kine S. Arnesen                        tlf 46470828

                           Joakim Arnesen                        tlf 45260944

 Varamedlemmer:  Henriette H.Johansen               tlf. 93288675

                           Malin Qvistgaard                      tlf. 97779202