Barnehagens styre

Styret i barnehagen består av foreldrerepresentanter som velges på årsmøtet i mars. Eierstyret behandler saker som omhandler økonomi, bemanning, ansettelse av daglig leder og kontroll av at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, regler og forskrifter.

Leder:                  Kjetil Andrè Frøne                     tlf.45834763

Styremedlemmer: Magnus Andresen                      tlf. 41462235

                           Mads Ahlsen                             tlf. 95021874

                           Henriette Haugland Johansen     tlf. 93288675

varamedlemmer:  Tine Brinck                               tlf. 99466546

                          May-Lisbeth Øyre Sivertsen        tlf. 91587749