Barnehagens styre

Styret i barnehagen består av foreldrerepresentanter som velges på årsmøtet i mars. Eierstyret behandler saker som omhandler økonomi, bemanning, ansettelse av daglig leder og kontroll av at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, regler og forskrifter.

Leder:                  Kjetil Andrè Frøne                     tlf.45834763

Styremedlemmer: Kine Stensrud                           tlf 46470828

                           Joakim Arnesen                         tlf 45260944

                           Line-Merethe Ølmheim Aaserud tlf. 98650547

varamedlemmer:  Tine Brinck                               tlf. 99466546

                          Tonje Tangnæs                          tlf. 46612728