Tiur`n

På Tiur`n er de eldste barna samlet. Her har vi kroker hvor barna leker mer selvstendig og vi har lagt til rette for at barna skal få prøve seg på ulike aktiviteter etter interesse. barna på denne gruppa er skolestartere til høsten, og disse får flere utfordringer som går på begynnende tall og bokstavforståelse. Vi legger stor vekt på selvstendighet og det å klare å be om hjelp og støtte i lek og aktiviteter. I årsplanen kan man lese mer om hvordan vi legger til rette for overgangen til skolestart. Gruppa kommer til å være mye ute på tur.