Andel

 Alle som tildeles plass i Nygårdshaugen barnehage må betale en andel på kr.3500,-

Denne tilbakebetales med samme sum når barnet slutter i barnehagen.