Planleggingsdager

Hvert barnehageår har vi 5 dager satt av til faglig utvikling og samarbeid for personalet. Barnehagen er stengt disse dagen.

 

 

 

Barnehageåret 2020-2021 vil vi ha planleggingsdag på følgende datoer:

Torsdag 13.august

Fredag 14.august

Fredag 13.november

Mandag 4.januar

Fredag 14.mai