Planleggingsdager

Hvert barnehageår har vi 5 dager satt av til faglig utvikling og samarbeid for personalet. Barnehagen er stengt disse dagen.

 

 

 

HØSTEN  2021 vil vi ha planleggingsdag på følgende datoer:

Fredag 13.august

Mandag 16.august

Onsdag 17.november