Planleggingsdager

Hvert barnehageår har vi 5 dager satt av til faglig utvikling og samarbeid for personalet. Barnehagen er stengt disse dagen.

 

Barnehageåret 2023-2024:

Mandag 14.august

Tirsdag 15.august

Fredag 17. november

Mandag 2.januar

fredag 10.mai

 

Barnehageåret 2024- 2025:

Torsdag 15.august

Fredag 16.august

Fredag 15.november

Torsdag 2.januar

Fredag 30.mai