Planleggingsdager

Hvert barnehageår har vi 5 dager satt av til faglig utvikling og samarbeid for personalet. Barnehagen er stengt disse dagen.

 

Barnehageåret 2023-2024:

Mandag 14.august

Tirsdag 15.august

Fredag 17. november

Mandag 2.januar

fredag 10.mai