Søke barnehageplass

Barnehagen tar i mot nye søkere gjennom hele året. Har vi ledig plass, går vi inn på søkerlistene og tilbyr plass.

Følg lenken for å søke plass hos oss.

Velg Nygårdshaugen barnehage.

https://www.sarpsborg.com/barn-og-skole/barnehage/#heading-h2-1