Vi bruker skogen og nærmiljøet.

Barnehagen har egen gapahuk i nærheten og vi går ofte på tur både til den og i nærmiljøet ellers.