Barn som deltar i hverdagen

Hos oss tar vi barna med i ulike praktiske gjøremål. Vi vil at barna skal få oppleve at deres mening teller og at de får hjelp til å "klare selv".