Vi er en andelsbarnehage

Barnehagen eies og drives av foreldrene som et samvirkeforetak. Alle foreldrene eier en andel og kan være med på å bestemme hvordan hverdagen til sine barn skal være. Andelslagets styre består av foreldre valgt på årsmøtet.